Barangay Sto. Tomas

Barangay Ko, Mission ko with Ptr. Elmer

Lambat Values and Sipag Graduation at Zambales Provincial Jail.