Gospel Preacher

Conrad Jun Tolosa

Ang mensaheng ina-announce ng mga preacher-evangelists ay ang mabuting balita ng kaligtasan para sa sinumang tumatawag sa Diyos at magtitiwala sa salita ni Cristo.