God is Transcendent

Conrad Jun Tolosa

Ang Diyos ay transcendent o napakatayog; Siya ay lampas pa sa pinakamataas at pinakamalalim na pang-unawa ng tao.