God is Immanent

Conrad Jun Tolosa

Ang Diyos ay napakalapit o immanent;Siya ay nananahan sa limitasyon ng panahon, espasyo atkaisipan ng tao.