Freedom

Conrad Jun Tolosa

Malaya ang tao na tuparin ang layunin pinagkaloob sa kanya ng Diyos sa anumang kaparaanang maisip niya.