Gospel Apologist

Conrad Jun Tolosa

Nakikita sa mga tunay na disciples ni Cristo ang kanilang mabubuting gawa. Ipinamumuhay nila ang isang lifestyle na naglalarawan ng kaharian ng Diyos na nagrereflect ng kaisipan at kalooban ng Panginoon, kahit na ang kapalit nito kadalasan ay ang rejection or persecution mula sa kamay ng masa.