Gospel at Evangelist

Conrad Jun Tolosa

Ang gospel ay ang sharing of good news. Subalit, ano ba ang mabuti sa good news na ito? ? Ano yung mabuting balitang hatid ng mga evangelists? – God sent His Son Jesus to save sinful men and women from their sins so that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life.